top of page

EL SOL S'ABAIXARÀ HI HAURÀ ORDRE 

Urati Lab

2022

 

Es pot somiar despert? Aquesta proposta posa en qüestió aquesta pregunta, aproximant-se al món dels somnis d'una manera artificial.

 

La realitat virtual esdevé el motor per aprofundir en l'espai més ocult de la nostra consciència.

Amb l'eina de la realitat virtual com a vehicle, pretenem emportar-nos el públic a un viatge pel món dels somnis, on els paisatges plàstics i sonors generats ens permeten treure el cap en un territori que sempre ens ha estat barrat.

 

Així doncs, convidem al públic a fer una becaina en l'espai del Born on, entre el paisatge de les ruïnes, se'ns evocaran nous mons, ara en el nostre conscient.

 

Una coproducció de la Fundació Joan Brossa- Centre de les Arts Lliures i el Born Centre de Cultura i Memòria.

 

----

EL SOL S'ABAIXARÀ HI HAURÀ ORDRE 

(The sun will go down and there will be order)

Urati Lab

2022

Can you daydream? This proposal puts this question into question, approaching the world of dreams in an artificial way.

 

Virtual reality becomes the engine to delve deeper into the most hidden space of our consciousness.

With the tool of virtual reality as a vehicle, we itry to take the public on a journey through the world of dreams, where the plastic and sound landscapes generated allow us to poke our heads into a territory that has always been barred to us.

 

So, we invite the public to take a nap in the Born space where, among the landscape of ruins, new worlds will be evoked for us, now in our consciousness.

 

A co-production of the Joan Brossa Foundation - Center for Free Arts and the Born Center for Culture and Memory.

bottom of page