top of page

NO HAY TIERRA MÀS ALLÀ

Urati Lab

2022

 

No hay tierra más allà és una instal·lació escènica feta de diorames pensats per al segle XXI.

A mig camí entre el videojoc i la pujada a escena, espais que ens fan reflexionar sobre la colonització. 

 

Plus Ultra! (No hay tierra más allá) L'antic lema del regne d'Espanya, igual que l'estructura del diorama, té regust a promesa i mentalitat colonial. Un marc de pensament que, lluny de desaparèixer, se segueix trobant a la base de grans tragèdies contemporànies com la del Mediterrani. 

 

----

 

NO HAY TIERRA MÀS ALLÀ 

(There is no land beyond)

Urati Lab

2022

 

No hay tierra más allà is a stage installation made of dioramas designed for the 21st century.

Halfway between the video game and the rise to the stage, spaces that make us reflect on colonization.

 

Plus Ultra! (There is no land beyond) The old motto of the kingdom of Spain, like the structure of the diorama, has a taste for promise and a colonial mentality. A framework of thought that, far from disappearing, is still at the root of great contemporary tragedies such as the Mediterranean.

bottom of page