top of page

OUK-TOPOS

Instal·lació lumínica

2017

 

Utopia deriva de les paraules greges ouk i topos, ‘no’ i ‘lloc’: el lloc que no existeix. 

 

Ouk-topos ens parla d’un lloc, d’una ciutat inexistent que representa un món irreal i idealitzat, volàtil. Reflexiona sobre la ciutat on la llum artificial és un símbol d'humanitat, de civilització. La ciutat invisible invertida sorgeix de l'estany, contraposada a la ciutat suspesa. 

 

---

OUK- TOPOS

Lighting installation

2017

 

Utopia derives from the Greek words ouk and topos, ‘no’ and ‘place’: the place that does not exist.

 

Ouk-topos tells us about a place, a non-existent city that represents an unreal and idealized, volatile world. Reflect on the city where artificial light is a symbol of humanity, of civilization. The inverted invisible city emerges from the lake, as opposed to the suspended city.

bottom of page