top of page

El TANK 

Tela inflada 

2021

 

Aquesta acció de crear un tanc inflable i intal·lar-lo en l'espai públic parla de la perpetuació de la violència en l'educació i la vida dels nens ni nenes de la nostra societat. 

 

Conjuntament amb Jofre Oliveras hem dissenyat aquesta peça, que recorda a una joguina 

aparentment inocent però que son les que ajuden a perpetuar els rols de gènere i a l'utilització de simbologies bèliques en l'educació. 

 

Fotografies: Lucia Herrero

 

---

 

THE TANK 

 

Inflated fabrik

2021

 

This action of creating an inflatable tank and installing it in public space speaks of the perpetuation of violence in the education and lives of children in our society.

 

Together with Jofre Oliveras we designed this piece, reminiscent of a toy seemingly innocent but they are the ones that help perpetuate gender roles and the use of war symbols in education.

 

Photographs: Lucia Herrero

bottom of page