top of page

TARDÍGRADOS

URATI LAB

Instal·lació escènica

2019

Tardígrados és una proposta escènica-instalativa en constant procés de transformació. A partir d’un treball centrat en el territori del Prat de Llobregat on es busca profunditzar en les arrels de l’origen, ascens i present de la urbe.

Convidem als participants a trobar-se al voltant d’una taula on a través de diversos dispositius, com la realitat virtual, l’espai sonor, la poètica dels objectes i les veus dels habitants conflueixen múltiples llenguatges i punts de vista sobre la naturalesa de la ciutat i la memòria viva d’aquells que l’habiten.

 

Equip tècnic / artístic: Albert Chamorro, Cristina Viñas, Sergio Camacho i Marta Lofi.

 

Peça duta a terme durant una residència artística al Teatre l’Artesà del Prat de Llobregat.

 

---

TARDÍGRADOS

 

URATI LAB

Scenic installation

2019

 

Tardígrados is a scenic installation proposal in a constant process of transformation. From a work focused on the territory of El Prat de Llobregat which seeks to delve into the roots of the origin, rise and present of the city.

We invite participants to meet around a table where through various devices, such as virtual reality, sound space, the poetics of objects and the voices of the inhabitants, multiple languages and points of view on the nature of the city and the living memory of those who inhabit it.

 

Technical / artistic team: Albert Chamorro, Cristina Viñas, Sergio Camacho and Marta Lofi.

 

A play performed during an artistic residency at the Teatre l’Artesà in El Prat de Llobregat.

bottom of page