top of page
2_GODHASAVAGINA_MARTALOFI1.jpg

GOD HAS A VAGINA 

 

Cobrellit de la meva àvia i collage tèxtil 

2019

 

Aquesta peça parla sobre la identitat de gènere i com els patrons pre establerts pels rols de gènere provinents del cristianisme han condicionat les nostres vides i les de les generacions passades. 

 

La frase God Has A Vagina escrita sobre el cobrellit que la meva àvia va utilitzar la nit de noces ens planteja el fet de poder pensar en un altre tipus de deïtats i referencialitats, posant en qüestió la masculinitat i el patriarcat que encara fa ombra, per almenys així poder donar la possibilitat de replantejar les històries i fer que aquestes puguin ser unes altres.

 

---

 

GOD HAS A VAGINA

 

My grandmother's quilt and textile collage 2019

 

This piece talks about identity and how the patterns established by gender roles from Christianity have conditioned our lives and past generations.

 

The phrase God Has a Vagina, written on the quilt that my grandmother used on the night of the wedding, raises the possibility of thinking of a female deity, questioning masculinity and the patriarchy that still casts a shadow to give the possibility to rethink the stories and Give the opportunity to be others.

bottom of page